Konferencje

Zakład Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW

zaprasza na ogólnopolską konferencję

Jawne i ukryte w kulturach Bliskiego i Środkowego Wschodu

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2014 roku

w Sali im. prof. J. Brudzińskiego

w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego

  PROGRAM KONFERENCJI

Pojęcia jawne i ukryte (pers. zaher wa baten) należą do kategorii, które w znacznym stopniu kształtowały postawy i relacje społeczne w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu. Ta opozycja binarna stanowi swoisty paradygmat kulturowo-behawioralny, którego siła ujawnia się zarówno w świadectwach pisanych o różnym charakterze – literackich, historycznych, naukowych, filozoficznych, religijnych, politycznych – jak i w życiu społecznym.

Jawne i ukryte jako jedna z fundamentalnych konstrukcji pojęciowych kultury krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, od wieków stanowi przedmiot dyskusji i badań. Jest koncepcją silnie obecną w dyskursie filozoficznym i mistycznym islamu, choć jej ślady można znaleźć także w zabytkach kultur przedmuzułmańskich, zwłaszcza w cywilizacji Iranu, w judaizmie, myśli hellenistycznej, gnozie i chrześcijaństwie. Uchwycenie istoty tego paradygmatu wymaga zarówno badań klasycznych tekstów wytworzonych przez tę cywilizację, jak i sposobu funkcjonowania opozycji jawne-ukryte w różnych kontekstach pozatekstowych dawniej i dziś. Zastosowanie metod i narzędzi różnych dyscyplin naukowych otwiera możliwość szerszego dyskursu naukowego na ten temat.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej temu zagadnieniu, z nadzieją, że będzie ona dogodną sposobnością dla przedstawicieli wielu dyscyplin zajmujących się problematyką regionu do przedstawienia wyników swych badań na szerokim forum naukowym.

 

Abstrakty wystąpień (ok. 200 słów) wraz z afiliacją prelegentów należy przesłać najpóźniej do 30 maja 2014 r. na adres s.surdykowska@uw.edu.pl.

 

Referaty nie powinny przekraczać 20 minut

 

 

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i nie zwracają kosztów przejazdu.

 

 

The International Conference of Iranian Studies „Power of Identity. The Persian World in Research”

 15-16 April 2013  Warsaw, Poland

 Faculty of Oriental Studies University of Warsaw

Call for Papers

CONFERENCE PROGRAMConference Program

Seminarium

 Among Friends. The 70th Anniversary of the Arrival of Polish Refugees in Iran

upamiętniające 70-tą rocznicę przyjęcia przez Iran

ponad 120 tysięcy polskich uchodźców

7 maja 2012

Brudziński Hall, University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland

program seminarium

The International Conference on Moulana Jalaloddin Rumi The Words of Love

22nd -23rd of November 2007 

The Department of Iranian Studies and the Department of Turkish and Central Asian Studies from the Oriental Institute of Warsaw University kindly inform you that UNESCO has proclaimed 2007 the Year of Muolana Jalaloddin Rumi, the outstanding Persian poet and mystic from the 13th century.

The year 2007, chosen for the conference, happens to coincide with two important anniversaries of Warsaw University and the Oriental Institute. One is the 75th anniversary of the establishment of the Oriental Institute and the other, the 190th anniversary of the existence of Warsaw University itself. It is hoped that holding the conference on the great Persian mystic will not only celebrate the Year of Moulana proclaimed by UNESCO, but will also add splendour to the commemorations of the foundation of the Oriental Institute and of Warsaw University.

 

 Conference Programmplakat1