Pracownicy i doktoranci

Kierownik Zakładu 

Z powodu urlopu naukowego dr Sylwii Surdykowskiej-Konieczny w roku akademickim 2017-18

funkcję Kierownika Zakładu Iranistyki od 1 października 2017 do 30 września 2018 r.

pełni dr Mirosław Michalak

dyżur: środa 16.30-17.00, czwartek 14.30-15.00, pokój 115

e-mail: miroslaw.michalak@uw.edu.pl

 

Doktor Sylwia Surdykowska-Konieczny

e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 •  męczeństwo i wojna (szahadat i dżihad) w kulturze Iranu
 • badania kluczowych dla kultury Iranu pojęć (np. hamase, issar, ghamm)
 • emocje i kształtowanie emocjonalności Irańczyków
 • pojęcie smutku, jego znaczenie i funkcja w kulturze Iranu
 • szyizm irański
 • kultura i literatura perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Religie Iranu i Afganistanu
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

Profesorowie

Profesor dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

Dyżur: wtorek 10.30-11.30, gabinet za biblioteką

e-mail: j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • afganologia
 • historia Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej

Prowadzone zajęcia:

 • Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • Seminarium magisterskie i licencjackie
 • Seminarium doktoranckie
Profesor dr hab. Jadwiga Pstrusińska

W roku akademickim 2017-18 Profesor Jawdiga Pstrusińska nie prowadzi zajęć.

e-mail: jadwiga.pstrusinska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • etniczna i językowa historia Afganistanu
 • języki Afganistanu w perspektywie eurazjatyckiej
 • tajne języki Azji Środkowej
 • pasztuński kodeks honoru – kontynuacja i zmiana
 • rozwój badań biosocjolingwistycznych ze specjalnym uwzględnieniem Eurazji

Prowadzone zajęcia:

 • Wiedza o języku paszto (wykład)
 • Wiedza o współczesnym Afganistanie (konwersatorium)
 • Wprowadzenie do biosocjolingwistyki (wykład)
 • O poetyce Eurazji (konwersatorium)

Doktorzy

Doktor Magdalena Rodziewicz (Zaborowska)

OPIEKUN STUDENTÓW IRANISTYKI

Dyżur: środa 11.14-12.15, pokój 116

e-mail: mrodziewicz@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • pojęcie aghl (rozumu) w kulturze perskiej
 • perscy intelektualiści religijni, kalam-e dżadid
 • współczesna perska myśl filozoficzno-religijna
 • pojęcie aberu w kulturze perskiej
 • etyka perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Wiedza o języku perskim
 • Kino irańskie
Doktor Mirosław Michalak

W roku akademickim 2017-18 pełni funkcję Kierownika Zakładu Iranistyki

Dyżur: środa 16.30-17.00, czwartek 14.30-15.00, pokój 115

e-mail: miroslaw.michalak@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • perska literatura marynistyczna
 • literatura perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Poetyka perska
 • Dyplomatyka perska
 • Teksty źródłowe
 • Literatura i kultura Iranu

 

Doktor Mir Mansour Servat

Dyżur: czwartek 14.45-15.45, pokój 116

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Czytanie Masnawi
 • Lektura tekstów źródłowych
Doktor Mohammad Amin Rokni

Dyżur: czwartek 12.00-13.00, s. 115

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
Mgr Hedye Yazdanpanah

Dyżur: poniedziałek 13.00-14.00, pokój s. 116

e-mail: hedye_yazdanpanah@yahoo.com

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
Dr Stanisław Jaśkowski

Dyżur: czwartek 10.20-11.20, pokój 116

e-mail: stanislawjaskowski@gmail.com

Kierunek badań:

 • życie i myśl Ahmada Kasrawiego

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Dyplomatyka perska
 • Myśl polityczna Iranu w okresie kadżarskim
Pracownicy, którzy przeszli w ostatnich latach na emeryturę:
Profesor dr hab. Bogdan Składanek

W 2015 roku prof. Bogdan Składanek przeszedł na emeryturę.

e-mail: b.skladanek@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • historia Iranu i Afganistanu (od czasów najdawniejszych do współczesności)

 

Profesor dr hab. Maria Składankowa (2017 RIP)

W 2014 roku prof. Maria Składankowa przeszła na emeryturę

Kierunek badań:

 • klasyczna i współczesna literatura perska
 • mitologia i kultura perska
 • mistycyzm
 • filozofia i religie Iranu
Doktor Monika Chwilczyńska-Wawrzyniak

e-mail: m.chwilczynska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • językoznawstwo
 • glottodydaktyka

Doktoranci

Mgr Radosław Sterna

e-mail: radoslaw.sterna@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • średniowieczne kroniki w języku perskim

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Teksty źródłowe
Mgr Piotr Bachtin

e-mail: piotr.bachtin@gmail.com

Kierunek badań:

 • kobieca literatura religijna okresu Safawidów i Kadżarów
 • gender studies women’s studies w Iranie
 • seksualność w jurysprudencji muzułmańskiej (fiqh)
Mgr Łukasz Przybyszewski
Mgr Sylwia Domagała
Mgr Przemysław Lesiński
Mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk