Pracownicy i doktoranci

Kierownik Zakładu 

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny 

dyżur: środa, 9:00-9:45 s. 113a

możliwość spotkania on-line na Google Meet lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • idea męczeństwa  w kulturze Iranu
 • emocje i kształtowanie emocjonalności Irańczyków
 • pojęcie smutku, jego znaczenie i funkcja w kulturze Iranu
 • szyizm irański
 • religie Iranu

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Religie Iranu i Afganistanu
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

Profesorowie

Prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

możliwość spotkania on-line na Google Meet po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • afganologia
 • historia Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej

Prowadzone zajęcia:

 • Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • Seminarium magisterskie i licencjackie
 • Seminarium doktoranckie

Doktorzy

Dr Magdalena Rodziewicz (Zaborowska)

Pełnomocnik kierownika Zakładu Iranistyki do spraw rozwoju i kształcenia

Dyżur: środa, 13:00-13:30 s. 115

możliwość spotkania on-line na Google Meet bądź też stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: mrodziewicz@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • pojęcie aghl (rozumu) w kulturze perskiej
 • perscy intelektualiści religijni, kalam-e dżadid
 • współczesna perska myśl filozoficzno-religijna
 • pojęcie aberu w kulturze perskiej
 • etyka perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Wiedza o języku perskim
 • Kino irańskie

Dr Mirosław Michalak

Pełnomocnik kierownika Zakładu Iranistyki do spraw współpracy z Iranem

Dyżur: środa oraz czwartek, godz. 18:15-18:45, s. 115 

możliwość spotkania on-line na Google Meet lub spotkania stacjonarnego w Zakładzie Iranistyki po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: miroslaw.michalak@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • perska literatura marynistyczna
 • literatura perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Poetyka perska
 • Dyplomatyka perska
 • Teksty źródłowe
 • Literatura i kultura Iranu

Dr Stanisław Jaśkowski

Pełnomocnik kierownika Zakładu Iranistyki do spraw współpracy międzynarodowej, koordynator do spraw zamówień 

Dyżur: środa, godz. 14.00-15.00, s. 115

możliwość spotkania on-line na Google Meet albo Zoom bądź też stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: s.jaskowski@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • życie i myśl Ahmada Kasrawiego
 • parlamentaryzm w Iranie
 • nauki pomocnicze historii, zwłaszcza dyplomatyka i paleografia perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Dyplomatyka perska
 • Myśl polityczna Iranu w okresie kadżarskim

Pozostali pracownicy

Mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk

Opiekun studentów

Dyżur: wtorek, godz. 12:00-13:00, sala 115

możliwość spotkania on-line na Google Meet lub Zoom

e-mail: u.pytkowska@uw.edu.pl 

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
 • Teksty źródłowe

Dr Mir Mansour Servat

Dyżur:

możliwość spotkania on-line na Google Meet po wcześniejszym umówieniu się

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Czytanie Masnawi
 • Lektura tekstów źródłowych

Mgr Hedieh Yazdan Panah

Dyżur: 

możliwość spotkania on-line na Google Meet po wcześniejszym umówieniu się

e-mail: h.yazdan-panah@uw.edu.pl 

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski

Dr Piotr Bachtin

(na urlopie w latach 2022/23 i 2023/24)

Dyżur: brak

e-mail: p.bachtin@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • historia kobiet
 • irańska literatura współczesna
 • autobiografia

Prowadzone zajęcia:

 • Literatura i kultura Iranu i Afganistanu
 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
 • Teksty źródłowe
 • Proseminarium

 

Pracownicy, którzy przeszli w ostatnich latach na emeryturę:

Prof dr hab. Bogdan Składanek (2022 RIP) 

W 2015 roku prof. Bogdan Składanek przeszedł na emeryturę.

Kierunek badań:

 • historia Iranu i Afganistanu (od czasów najdawniejszych do współczesności)

Prof dr hab. Maria Składankowa (2017 RIP)

W 2014 roku prof. Maria Składankowa przeszła na emeryturę

Kierunek badań:

 • klasyczna i współczesna literatura perska
 • mitologia i kultura perska
 • mistycyzm
 • filozofia i religie Iranu

Dr Monika Chwilczyńska-Wawrzyniak

Pani doktor przeszła na emeryturę.

e-mail: m.chwilczynska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • językoznawstwo
 • glottodydaktyka