Pracownicy i doktoranci

Kierownik Zakładu 

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny 

dyżur: poniedziałek, 9:00-9:45, s. 115

e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

 

Doktor Sylwia Surdykowska-Konieczny

e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • idea męczeństwa  w kulturze Iranu
 • badania kluczowych dla kultury Iranu pojęć (np. hamase, issar, ghamm)
 • emocje i kształtowanie emocjonalności Irańczyków
 • pojęcie smutku, jego znaczenie i funkcja w kulturze Iranu
 • szyizm irański
 • zagadnienia związane z religiami Iranu

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Religie Iranu i Afganistanu
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

Profesorowie

Profesor dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

Dyżur: 

semestr zimowy: środa, 11:00-11:30, gabinet za Biblioteką

semestr letni: poniedziałek, 10:30-11:30, s. 115

e-mail: j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • afganologia
 • historia Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej

Prowadzone zajęcia:

 • Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
 • Seminarium magisterskie i licencjackie
 • Seminarium doktoranckie

Doktorzy:

Doktor Piotr Bachtin

OPIEKUN STUDENTÓW IRANISTYKI

Dyżur: piątek, 11:30-12:30, s. 116

e-mail: p.bachtin@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • historia kobiet
 • irańska literatura współczesna
 • autobiografia

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
Doktor Magdalena Rodziewicz (Zaborowska)

Dyżur: poniedziałek, 12:30-13:15, s. 116

e-mail: mrodziewicz@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • pojęcie aghl (rozumu) w kulturze perskiej
 • perscy intelektualiści religijni, kalam-e dżadid
 • współczesna perska myśl filozoficzno-religijna
 • pojęcie aberu w kulturze perskiej
 • etyka perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Lektura tekstów perskich
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Wiedza o języku perskim
 • Kino irańskie
Doktor Mirosław Michalak

Dyżur:

semestr zimowy: środa, 18:15-18:45 oraz czwartek 18:15-18:45

semestr letni:  środa, 18:15-18:45 oraz czwartek 16:30-17:00

s. 115

e-mail: miroslaw.michalak@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • perska literatura marynistyczna
 • literatura perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Poetyka perska
 • Dyplomatyka perska
 • Teksty źródłowe
 • Literatura i kultura Iranu
Doktor Mir Mansour Servat

Dyżur: –

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Czytanie Masnawi
 • Lektura tekstów źródłowych
Doktor Stanisław Jaśkowski

Dyżurczwartek, 10:30-11:30, s. 116

e-mail: s.jaskowski@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • życie i myśl Ahmada Kasrawiego
 • parlamentaryzm w Iranie
 • dyplomatyka i paleografia perska

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
 • Dyplomatyka perska
 • Myśl polityczna Iranu w okresie kadżarskim

Pozostali pracownicy:

Mgr Hedieh Yazdan Panah

Dyżur: czwartek, 15:00-16:00, s. 116

e-mail: hedye_yazdanpanah@yahoo.com

Prowadzone zajęcia:

 • Język perski
Mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk

Dyżur: piątek, 11:15-12:15, s. 115

Pracownicy, którzy przeszli w ostatnich latach na emeryturę:
Profesor dr hab. Bogdan Składanek

W 2015 roku prof. Bogdan Składanek przeszedł na emeryturę.

e-mail: b.skladanek@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • historia Iranu i Afganistanu (od czasów najdawniejszych do współczesności)

Profesor dr hab. Maria Składankowa (2017 RIP)

W 2014 roku prof. Maria Składankowa przeszła na emeryturę

Kierunek badań:

 • klasyczna i współczesna literatura perska
 • mitologia i kultura perska
 • mistycyzm
 • filozofia i religie Iranu
Doktor Monika Chwilczyńska-Wawrzyniak

e-mail: m.chwilczynska@uw.edu.pl

Kierunek badań:

 • językoznawstwo
 • glottodydaktyka

Doktoranci

Mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk