Jolanta Sierakowska-Dyndo

TYTUŁ NAUKOWY

profesor zwyczajny

WYKSZTAŁCENIE

1977 – magisterium w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego UW

1985 – doktorat w Instytucie Orientalistycznym UW

1999 – studia postdoktoranckie na Wydziale Neofilologii UW

PEŁNIONE FUNKCJE

od 2008 – dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

2002-2008 – dyrektor Instytutu Orientalistycznego UW

1999-2001 – wicedyrektor Instytutu Orientalistycznego UW

BADANIA TERENOWE

1998 – INALCO, Paryż, Francja

1997 – Teheran, Iran

1994 – Stiftung Bibliotheca Afghanica, Liestal, Szwajcaria

1982 – Instytut Krajów Azji i Afryki, Uniwersytet Moskiewski, ZSSR

1978 – Uniwersytet w Kabulu, Afganistan

1976-1977 – Uniwersytet w Kabulu, Afganistan

KONFERENCJE

2002 – The First National Congress on Iranian Studies, Teheran, Iran

2002 – International Seminar on Clashes of Civilisations, Ankara, Turcja

KIERUNEK BADAŃ

historia i kultura Iranu i Afganistanu

PROWADZONE ZAJĘCIA
  • Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu
  • Seminarium
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, rosyjski, francuski

e-mail: j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl

publikacje