Piotr Bachtin

STOPIEŃ NAUKOWY

doktor

WYKSZTAŁCENIE

2012-2017 – studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW

2009-2011 – studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

2008-2011 – studia magisterskie w Zakładzie Iranistyki WO, Uniwersytet Warszawski

2005-2008 – studia licencjackie w Zakładzie Iranistyki WO, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

historia kobiet

irańska literatura współczesna

autobiografia

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, francuski, włoski

e-mail: p.bachtin@uw.edu.pl

Publikacje