Magdalena Rodziewicz (Zaborowska)

STOPIEŃ NAUKOWY

doktor

WYKSZTAŁCENIE

2011, 2012, 2013 – kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Teherańskim i badania terenowe w Iranie w ramach projektu Badania nad perskim pojęciem aberu 

2010 – staż dydaktyczny w INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) w Paryżu

2009 – obrona pracy doktorskiej pt. „Aghl (rozum) jako kluczowe pojęcie we współczesnym perskim piśmiennictwie filozoficzno-religijnym”

2007 – kwerenda biblioteczna w Iranie

od 2006 – opiekun studentów w Zakładzie Iranistyki

2005-2009 – studia doktoranckie w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego UW

2005 – obrona pracy magisterskiej w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego UW

2003-2004 – pobyt na stypendium w Iranie, Uniwersytet Dehchoda w Teheranie

2003 – kwerenda biblioteczna, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku

1999-2005 – studia magisterskie w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego UW

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

współczesna irańska myśli filozoficzno-religijna

irańscy intelektualiści religijni

współczesna szyicka teologia (kalam-e dżadid)

pojęcie aghlaberu w kulturze perskiej

etyka szyicka

kino irańskie

PROWADZONE ZAJĘCIA
  • Język perski
  • Lektura tekstów perskich
  • Proseminarium
  • Kino irańskie
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, rosyjski

e-mail: m.zaborowska@uw.edu.pl

Publikacje