Dla studentów

HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI ZIMOWEJ 2024 

23 LUTEGO – 3 MARCA 2024 

 

I rok:

Język perski i kultura Iranu

28 lutego 2024 godz. 11:30 s. 116

Wiedza o języku perskim

26 lutego 2024, godz. 15.00. 

Wiedza o religiach Iranu

27 lutego 2024, godz. 9:00

28 lutego 2024 godz. 16:00

Historia Iranu

29 lutego 2024 godz. 16:45

 

II rok:

Historia Iranu

29 lutego 2024 godz. 16:45

 

 

 

 

 

Sesja poprawkowa zimowa 2023 trwa od 24 lutego do 5 marca.
 
 
Wiedza o religiach Iranu i Afganistanu 1 marca godz. 13.15
Język perski i kultura Iranu I rok.lic.: 1 marca, godz. 14.00 

 

HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI ZIMOWEJ 2021

 

Poniższe dokumenty regulują organizację dydaktyki w roku akademickim 2021/2022:

1) zarządzenie nr 111 Rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5986);

2) zarządzenie nr 112 Rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5987).

Zarządzenie nr 111 ma charakter generalny, tj. w zamierzeniu jego przepisy będą obowiązywać też w kolejnych latach. Natomiast zarządzenie nr 112 ma charakter okresowy i określone w nim zasady obowiązują wyłącznie w nadchodzącym roku akademickim.

HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2020/2021

HARMONOGRAM EGZAMINACYJNEJ SESJI LETNIEJ 2020/2021

HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2019/2020

HARMONOGRAM EGZAMINACYJNEJ SESJI LETNIEJ 2019/2020