Kontakt

Uniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczny

Zakład Iranistyki

Krakowskie Przedmieście 26/28

Budynek Wydziału Orientalistycznego p. I, pok 119.

00-927 Warszawa

tel (+48 22) 55 20 353

fax: (+ 48 22) 826 36 83