Kontakt

 

Wydział Orientalistyczny UW

Zakład Iranistyki

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Biblioteka Turkologii i Iranistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

pok. 119, I piętro

tel. 22 55-20-353