Regulamin

 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Turkologii i Iranistyki

na podstawie Regulaminu dla użytkowników Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW

 

Przepisy ogólne

 1. Biblioteka  Turkologii i Iranistyki jest biblioteką naukową.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
 • prezencyjnie w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW wszystkim zainteresowanym,
 • przez wypożyczenie pracownikom i studentom Wydziału, doktorantom turkologii i iranistyki, innym bibliotekom w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego.

Udostępnianie na miejscu

Ze zbiorów Biblioteki Turkologii i Iranistyki) na miejscu korzysta się w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego. Czytelnik może zamówić nie więcej niż 5 książek.

Udostępnienie zbiorów następuje po wypełnieniu rewersu bibliotecznego w Bibliotece Turkologii i Iranistyki.

Wypożyczanie

 1. Zbiory wypożycza się na okres 1 miesiąca.
 2. Studenci i doktoranci turkologii i iranistyki rejestrują się w bibliotece na podstawie ważnej legitymacji. Studenci pozostałych kierunków orientalistycznych są zobowiązani do poświadczenia rewersu bibliotecznego w swojej macierzystej bibliotece, a studenci Studium Stosunków Międzykulturowych i Studium Europy Wschodniej – w odnośnym sekretariacie.
 3. Wypożyczenie zbiorów następuje poprzez złożenie zamówienia na rewersie bibliotecznym. Czytelnik może zamówić 5 pozycji, nie licząc podręczników.
 4. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać po okazaniu wypożyczonych zbiorów.
 5. Wyjeżdżający na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone pozycje. Studenci kończący studia uzyskują poświadczenie na karcie obiegowej po zwrocie wypożyczonych pozycji.
 6. Biblioteka Turkologii i Iranistyki w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych zbiorów przed upływem ustalonego terminu.
 7. Nie wypożycza się prac magisterskich i licencjackich, słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych, map, książek dziewiętnastowiecznych oraz wydanych do 1950 r. włącznie, z których można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW.

Pracownicy i studenci mogą korzystać z wypożyczeń w innych bibliotekach na podstawie otrzymanego w Bibliotece Turkologii i Iranistyki poświadczonego rewersu.