Mirosław Michalak

STOPIEŃ NAUKOWY

doktor

WYKSZTAŁCENIE

od 2005 r. studia doktoranckie w Zakładzie Iranistyki IO, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

literatura perska

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, arabski

e-mail: miroslaw.michalak@uw.edu.pl