Maria Składankowa (RIP)

TYTUŁ NAUKOWY

profesor zwyczajny

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

od 1989 – profesor UW w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego

od 1956 – pracownik Instytutu Orientalistycznego UW

W 2014 roku prof. Maria Składankowa przeszła na emeryturę.

KIERUNEK BADAŃ

kultura, religie i literatura Iranu

PROWADZONE ZAJĘCIA
  • Literatura i kultura Iranu i Afganistanu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, rosyjski