Dla kandydatów

Zakład Iranistyki co roku prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia.
 
Więcej informacji dla kandydatów o tegorocznej rekrutacji: