Prace dyplomowe

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM UW

Aktualne zasady składania prac dyplomowych: ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomoweji przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

 

Uchwała nr 13 RD WO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku orientalistyka-iranistyka

Wszystkie potrzebne informacje, łącznie ze wzorem pierwszych stron pracy, znajdują się w powyższych linkach.

UWAGA!

Nazwa składanego w APD pliku musi być zgodna z podanym wzorem:
<typ dyplomu>-<PESEL>.pdf   np. 3600-LIC-OR-IR-83050704674.pdf

Typy dyplomów:

   
Iranistyka 3600-MGR-KU-IR
3600-LIC-OR-IR
3600-MGR-OR-IR