O Bibliotece

 

Biblioteka Turkologii i Iranistyki

jest biblioteką zakładową działającą w ramach

Biblioteki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego,

przy Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej oraz Zakładzie Iranistyki.

Biblioteka Turkologii i Iranistyki gromadzi zbiory orientalistyczne z zakresu iranistyki i turkologii w dziedzinie nauk humanistycznych, takich jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia, filozofia, socjologia, etnologia, sztuka, nauki o polityce.

Księgozbiór Biblioteki Turkologii i Iranistyki liczy ponad 27 tysięcy woluminów druków zwartych (w tym pokaźna liczba nadbitek), ponad 450 tytułów czasopism, posiada też zbiory specjalne, jak prace magisterskie i licencjackie, mikrofilmy, kasety magnetofonowe i video, płyty CD i DVD, odbitki kserograficzne, nadbitki, mapy. Gromadzenie zbiorów rozpoczęło się w 1946 roku. Szczególne zasługi  jako organizatorka Biblioteki Turkologii i Iranistyki położyła mgr Alicja Wojtyńska-Leja, absolwentka turkologii, która zajmowała się zbiorami przez ponad czterdzieści lat.

Księgozbiór zawiera niewydzielone  i nieposiadające własnej sygnatury zbiory prywatne po zmarłych turkologach i iranistach – prof. Ananiaszu Zajączkowskim (1903-1970), prof. Janie Reychmanie (1910-1975) i dr Stanisławie Płaskowickiej-Rymkiewicz (1914-1989), mgr Kaweh Pur-Rahnamy (1937-2012).

Księgozbiór zawiera niewydzielone  i nieposiadające własnej sygnatury zbiory prywatne dr Zofii Józefowicz-Niedźwiedzkiej (1936-1923), dr Moniki Chwilczyńskiej-Wawrzyniak.

Księgozbiór zawiera niewydzielone i posiadające własną sygnaturę zbiory prywatne po zmarłych turkologach i iranistach – dr Barbarze Majewskiej (1928-1990), dr Wojciechu Henslu (1943-1997), dr Aleksandrze Dubińskim (1924-2002) i dr Zygmuncie Abrahamowiczu (1923-1990).

Księgozbiór zawiera niewydzielony i posiadający własną sygnaturę zbiór prywatny profesorów Marii Składanek (1931-2017) i Bogdana Składanka (1931-2022).

Ponadto księgozbiór zawiera liczący prawie 1000 tytułów dar irański (znajdujący się w większości w depozycie Biblioteki UW, w wolnym dostępie).