Koło naukowe

W 2021 roku po kilkuletniej przerwie została reaktywowana działalność

Iranistycznego Studenckiego Koła Naukowego.

Znajdziecie nas na FB: https://www.facebook.com/Iranistyczne-Ko%C5%82o-Naukowe-103655198431929

Prezesi Koła:

Piotr Szustakiewicz 

kontakt: p.szustakiewic@student.uw.edu.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005191216684

Kamila Żmijewska

kontakt: kk.zmijewska@student.uw.edu.pl

 

Opiekun Koła: dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl