Program studiów

Zakład Iranistyki prowadzi studia w zakresie iranistyki. Nabór nie odbywa się co rok. Zazwyczaj co dwa lata jest roczna przerwa w rekrutacji nowych kandydatów.

Od roku 2007/2008 wpro­wa­dzony został podział na stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia.

Zakład Iranistyki kształci specjalistów w zakresie języka perskiego, zagadnień społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu, historii, literatury i kultury, zagadnień związanych z religią i filozofią oraz sztuką Iranu i Afganistanu

W Zakładzie Iranistyki stu­diują także dok­to­ranci WO UW, któ­rzy pro­wa­dzą bada­nia w zakresie iranistyki.

 

PROGRAMY STUDIÓW

Program studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2022/23):

PROGRAM I STOPNIA 2022/2023

Program studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2019/20):

PROGRAM I STOPNIA 2019/20

Program studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2017/18):

PROGRAM I STOPNIA 2017/18

Program studiów II stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2023/24):

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA 2023/24

Program studiów II stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2019/20):

PROGRAM II STOPNIA 2019/20

Program studiów II stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka (od roku 2018/19):

PROGRAM II STOPNIA 2018/19

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka studia pierwszego i drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki:

Efekty uczenia się (studia I stopnia)

Efekty uczenia się (studia II stopnia)

Minimum programowe dla MISH-u, studia I stopnia:

Minimum MISH