Dyżury pracowników

Kierownik Zakładu Iranistyki

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

Środa, 10.30-11.30, gab.115

kontakt e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

 

Dr Mirosław Michalak

Środa, 18.15-18.45, czwartek, 18.15-18.45, gabinet 115

Opiekun studentów

Dr Magdalena Rodziewicz

Środa, 11.30-12.30, gabinet 115

kontakt: mrodziewicz@uw.edu.pl

mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk

Czwartek, 13.00-14.00, gabinet 115

mgr Piotr Bachtin

Poniedziałek, 12.00-13.00, gabinet 116

Prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

Wtorek, 13.00-14.00, gabinet za biblioteką

Dr Stanisław Jaśkowski

Czwartek, 8.40-9.40, gabinet 116

Dr Mir Mansour Servat

Wtorek, 15.00-16.00, gabinet 116

Mgr Hedieh Yazdanpanah

Poniedziałek, 11.30-12.30, gabinet 116