Dyżury pracowników

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU IRANISTYKI

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

semestr zimowy: środa, 11:00-11:30, gabinet za Biblioteką

semestr letni: poniedziałek, 10:30-11:30, s. 115

 

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny (kierownik Zakładu)

poniedziałek, 9:00-9:45, s. 115

dr Piotr Bachtin (opiekun Studentów)

piątek, 11:30-12:30, s. 116

dr Magdalena Rodziewicz

poniedziałek, 12:30-13:15, s. 116

dr Mirosław Michalak

semestr zimowy: środa, 18:15-18:45 oraz czwartek 18:15-18:45

semestr letni:  środa, 18:15-18:45 oraz czwartek 16:30-17:00, s. 115

dr Stanisław Jaśkowski

czwartek, 10:30-11:30, s. 116

mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk

piątek, 11:15-12:15, s. 115

mgr Hedye Yazdanpanah

czwartek, 15:00-16:00, s. 116