Dyżury pracowników

Kierownik Zakładu Iranistyki

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

W roku akademickim 2017/18 przebywa na urlopie naukowym

kontakt e-mail: s.surdykowska@uw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu Iranistyki

Dr Mirosław Michalak

środa 16.30-17.00 i czwartek, 14.30-15.00, pokój 115

Opiekun studentów

Dr Magdalena Rodziewicz

we wrześniu (po sesji egzaminacyjnej) poniedziałek, 11.00-12.00, s. 116

kontakt: mrodziewicz@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

wtorek 10.30-11.30

Prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska

Nie dyżuruje w roku akademickim 2017/18

Dr Stanisław Jaśkowski

czwartek 10.20-11.20, pokój 116

Dr Mohammad Amin Rokni

wtorek 13.00-14.00, pokój 115

Dr Saeed Hessampour

środa 15.45-16.45, pokój 115

Dr Mir Mansour Servat

czwartek 14.45-15.45, pokój 116

Mgr Hedieh Yazdanpanah

poniedziałek 13.00-14.00, pokój 116