Bogdan Składanek (przeszedł na emeryturę)

TYTUŁ NAUKOWY

profesor zwyczajny

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

od 1987 – profesor UW w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistycznego

od 1956 – pracownik Instytutu Orientalistycznego UW

W 2015 roku prof. Bogdan Składanek przeszedł na emeryturę.

KIERUNEK BADAŃ

historia i religie Iranu

PROWADZONE ZAJĘCIA
  • Historia Iranu i Afganistanu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki

publikacje