Działalność naukowa

 

Główne kierunki badań w Zakładzie Iranistyki to:

 

– Historia Iranu i Afganistanu

– Klasyczna i współczesna literatura perska

– Archetypiczne pojęcia w kulturze Iranu i Afganistanu

– Klasyczna i współczesna myśl filozoficzno-religijna

– Kultura Iranu i Afganistanu

– Szyizm w Iranie

– Sufizm w Iranie i Afganistanie

– Społeczno-kulturowe zagadnienia Iranu i Afganistanu