Harmonogram sesji poprawkowej

HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI ZIMOWEJ 2021/2022
ZAKŁAD IRANISTYKI

28.02, godz. 10:00
Język perski i kultura Iranu (I rok studiów licencjackich);

28.02, godz. 12:30
Wiedza o języku perskim;

1.03, godz. 11:00
Język perski i kultura Iranu (II rok studiów magisterskich);

2.03, godz. 10:30
Religie Iranu i Afganistanu;

4.03, godz. 10:00
Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu;