Radosław Sterna

doktorant

WYKSZTAŁCENIE

od 2011 – studia doktoranckie, Wydział Orientalistyczny UW

2005-2010 – studia magisterskie, Zakład Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

dzieje ludów Azji Centralnej

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

perski, angielski, rosyjski, azerbejdżański

e-mail: radoslaw.sterna@uw.edu.pl