Harmonogram sesji letniej 2017/2018

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

ZAKŁAD IRANISTYKI

2017/2018

 

 

I rok

 

WIEDZA O JĘZYKU PERSKIM

11 i 12 czerwca, godz. 10.00, s. 116

 

JĘZYK PERSKI

14 i 15 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-KULTUROWE IRANU I AFGANISTANU

25 i 26 czerwca, godz. 11.00, gabinet za biblioteką

 

HISTORIA IRANU I AFGANISTANU

28 i 29 czerwca, godz. 15.00, s. 115

 

II rok

 

JĘZYK PERSKI

12 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

HISTORIA IRANU I AFGANISTANU

15 czerwca, godz. 15.00, s. 115

 

WIEDZA O JĘZYKU PERSKIM

18 czerwca, godz. 10.00, s. 116

 

LITERATURA i KULTURA IRANU I AFGANISTANU

21 czerwca, godz. 11.00, s. 115

 

III rok

 

JĘZYK PERSKI

11 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

LITERATURA I KULTURA IRANU I AFGANISTANU

20 czerwca, godz. 15.00, s. 115